Vi har bytt telefonnummer

Från och med den 24 april byter hela Kalmar kommunkoncern telefonnummer från 0480-nummer till 010-nummer.

Vi har bytt telefonnummer

Från och med den 24 april byter hela Kalmar kommunkoncern telefonnummer från 0480-nummer till 010-nummer.

Alla fasta telefonnummer byts ut, det vill säga 0480-anknytningar, men mobiltelefonnummer ändras inte. Alla 0480-nummer kommer att ha antingen hänvisning eller vidarekoppling en period efter bytet.

Nya telefonnummer från och med 24 april

Kalmar Turistcenter/Kalmar Gästhamn: 010-357 05 00
Destination Kalmar: 010-357 05 09
Kalmar Slott: 010-357 05 30
Kalmar Slotts butik: 010-357 05 44

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB