Vi har bytt telefonnummer

Från och med den 24 april byter hela Kalmar kommunkoncern telefonnummer från 0480-nummer till 010-nummer.

Broschyrer

Under 2023 ger vi ut två trycksaker. Du hittar de senaste utgåvorna av våra broschyrer på Kalmar Turistcenter. Via länkarna kan du också läsa dem som mediapaper.

Kalmarmagasinet

I Kalmarmagasinet berättar vi om det du kan uppleva i Kalmar under sommaren. Magasinet är på svenska och kom ut i mitten av maj.

Kalmar in brief

Kalmar in brief är en årlig broschyr med kortfattad information om Kalmar. Broschyren finns på svenska, engelska och tyska och kom ut i början av februari.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB