Tillgänglighetsredogörelse

Destination Kalmar AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Tillgänglighet för webbplatsen kalmar.com

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen destinationkalmar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kalmar.com i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedanför.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det kan finnas bilder som saknar alternativa texter.
  • Vissa rubriker är helt i versaler.
  • Webbplatsen innehåller ett fåtal pdf-filer. Dessa saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.
  • Den film som finns på sidan om Kalmar Gästhamn saknar motsvarande beskrivning i text.
  • Vissa sidor innehåller kartor som är länkade till Google maps.

Hur vi har testat webbplatsen

Hittills har enbart interna granskningar gjorts.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-05-31.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Jon Flobrant