Information för arrangörer

Vi erbjuder alla som arrangerar publika evenemang möjligheten att synas i evenemangskalendern på kalmar.com. Innan du fyller i formuläret, läs igenom våra riktlinjer för publicering.

Vi hanterar de tips som kommer in inom sju arbetsdagar. Skicka därför in ditt evenemang i god tid. Om ditt evenemang ligger längre fram i tiden tar vi det så snart vi hinner.

Om ditt evenemang är återkommande, dvs pågår under flera dagar, så ska du bara lägga första datumet. Meddela oss via epost info@kalmar.com detta och vilka flera datum/tider som detta evenemang ska ske.

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Vi tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang som inte har meddelats oss.

Det är förbehållet Destination Kalmar att bedöma om evenemanget ska publiceras, utifrån de riktlinjer som gäller, samt att granska och eventuellt göra vissa ändringar innan publicering sker. Skriv därför dina texter på ett tydligt och informativt sätt och tänk på att inte ha för långa texter.

  • Evenemang som publiceras ska äga rum i Kalmar, vara publika och rikta sig till allmänheten. Det kan till exempel vara konserter, teater- och dansföreställningar, föreläsningar, festivaler och större sportevenemang.
  • Evenemangen ska synas med bild som du bifogar i formuläret. Bildformatet ska vara jpg och storleken bör helst vara 1920 x 1920 pixlar, max 4MB. Bilder får inte innehålla mer än en punkt. Tänk på att bilder är en personuppgift. Bilden du laddar upp får inte innehålla loggor, text eller grafiska delar utan ska vara så ren som möjligt. De flesta upplever vår kalender via mobilen. Det är arrangörens ansvar att se till att det finns samtycke från eventuella personer som syns på bild.
  • Det är det inte tillåtet att lägga in evenemang som anses kränkande när det gäller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatttning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det är heller inte tillåtet att registrera sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt.
  • Behandling av personuppgifter sker i enighet med GDPR.

Några exempel på evenemang vi tyvärr inte har möjlighet att publicera:

  • Kongresser, workshops och evenemang som riktar sig till specifik bransch eller evenemang som endast vänder sig till medlemmar.
  • Evenemang av religiös karaktär, t.ex. gudstjänster och religiösa träffar, eller politiska arrangemang eller propaganda, t.ex. demonstrationer.
  • Företagsjippon, firmafester, butiksevent och liknande.
  • Träningsmatcher och motionsidrott, läger eller fritidsaktiviteter som t.ex. bowling, paddling, boule eller liknande.
  • Kommunalt arrangerade service- och informationsträffar eller föreningsträffar, årsmöten, kurser och allmänna utbildningar.
  • Ordinarie filmutbud på biografer, mindre loppis- och garageförsäljningar och liknande.
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB