Vi har bytt telefonnummer

Från och med den 24 april byter hela Kalmar kommunkoncern telefonnummer från 0480-nummer till 010-nummer.

I Kalmar känner du historiens vingslag nästan var du än befinner dig. Det finns alltid många spännande utställningar att se, både på besöksmålen och i de mindre konstgallerierna.

Att göra

Historiens vingslag

Story by Kalmar