Historiska byggnader

Kalmar är en av Sveriges äldsta städer och var en gång i tiden en av de viktigaste städerna i riket. Här berättar vi om några av alla de vackra och välbevarade byggnader som du kan se.

Kanon med slottets torn i bakgrunden.

kalmar slott

Kalmar Slott har anor från 1100-talet. Under lång tid var det en betydelsefull försvarsanläggning, som kallades rikets nyckel på grund av sitt strategiska läge. Då gick gränsen till Danmark bara några mil söder om Kalmar. Genom åren har Kalmar Slott spelat en viktig roll i nordisk politik. Det var till exempel här Kalmarunionen undertecknades 1397. Under Vasakungarnas tid på 1500-talet fick slottet sitt nuvarande utseende och förvandlades till ett renässansslott.

tripp trapp trull

De tre små charmiga husen Tripp, Trapp, Trull är några av Kalmars mest fotograferade hus. De har fått sina namn efter sin storlek, Tripp och Trapp i två våningar och Trull i en våning. De är byggda på små smala tomter anpassade efter läget utmed Fiskaregatan. Troligtvis härstammar de från 1600-talet och de är typiska för den enklare byggnadsstilen vid den här tiden. Husen är privatägda.

Fyra personer står och pratar framför rådhuset.

Rådhuset

Rådhuset invigdes 1690 och är unikt i Sverige tack vare sin rika arkitektur och att det i princip är bevarat i ursprungligt skick. Rådhuset uppfördes troligen av Magnus Gabriel Craelius, som var chef för befästningsarbetena i Kalmar, och byggdes i holländsk stil. Fönstrens storlek markerade våningarnas betydelse. Viktigast var våningen en trappa upp med Rådhussalen. Idag ägs byggnaden av Kalmar kommun och inrymmer delar av den kommunala förvaltningen.

Klapphuset i gryningen.

klapphuset

Klapphuset är ett av stadens charmigaste hus och är byggt på pålar i vattnet. Namnet kommer av att tvätten sköljdes och klappades här. I nedsänkta tunnor stod man och klappade tvätten med klappträn. Dagens klapphus är från början av 1900-talet och antas vara Skandinaviens enda bevarade. Än idag tvättas trasmattor här och det påstås att det bräckta vattnet ihop med grönsåpa hjälper till att bevara färgerna. Klapphuset är öppet från maj till september.

Västerport och Gamla vattentornet i kvällsljus.

gamla vattentornet

Med sina 65 meter över havet och 15 våningar är Gamla vattentornet ett väl synligt landmärke i Kalmar. Tornet byggdes för att förbättra stadens möjlighet att släcka bränder och invigdes år 1900. 1972 stod det nya vattentornet i Berga klart och det gamla vattentornet togs ur bruk. På 1980-talet omvandlades det istället till 11 lägenheter.

Kalmarskylt vid inloppet till Kalmar hamn. Ångkvarnen syns i bakgrunden.

Ångkvarnen

Kalmar Ångkvarn grundades 1847 och utvecklades under familjen Jeansson till Skandinaviens största privatägda kvarn. Verksamheten bestod inte bara av mjölmalning utan även av tillverkning av risgryn, havregryn och stärkelse. Ändrade kostvanor och utländsk konkurrens gjorde att kvarnindustrin gick allt sämre på 1950-talet. 1957 såldes Kalmar Ångkvarn och lades sedan ned. Idag inrymmer de gamla ångkvarnsbyggnaderna bland annat Kalmarsalen, Kalmar läns museum och Länsstyrelsen.

Kalmar Teater inifrån med stolar i rött tyg och gulddekorationer på balkonger och tak.

kalmar teater

Kalmar Teater invigdes 1863 och är ritad av arkitekt Bror Carl Malmberg, som även har ritat Stora Teatern i Göteborg. Salongens dekor är utförd enligt tidens mode med färgerna rött, vitt och guld. Bland teaterns tidigare användningsområden kan nämnas biljardsalong, hotell, biograf, cirkus och schweizeri. Ett schweizeri var en form av konditori där alkoholhaltiga drycker serverades.

kullzénska gården

Kullzénska gården är en välbevarad handelsgård från 1700-talet. Här bodde syskonen Signe och Henning Kullzén, som gjorde sig kända när de trots höga bud vägrade att sälja sitt hus när varuhuset Domus skulle anläggas på 1960-talet. Syskonen drev ett antikvariat och en pappershandel på bottenvåningen och hade sin bostad på ovanvåningen. Sedan syskonen dog år 1985 förvaltas gården i deras anda. På ovanvåningen finns idag ett populärt kafé med den gamla atmosfären bevarad.

Vitt stenhus och mindre gult trähus på Lilla Torget.

dahmska huset

Fortifikationsingenjör Anders Olofsson Bergh lät bygga huset med det vackra sadeltaket på Lilla torget. Huset stod färdigt år 1666 och Bergh och hans hustrus initialer syns på stenportalen. Den som har gett huset sitt namn är Rektor OEL Dahm som ägde huset från 1847. Bergh tog även med sig det lilla gula trähuset som ligger intill från den gamla staden vid slottet när Kalmar flyttades.

Berghs trähus

Berghs trähus vid Lilla torget tros vara Kalmars äldsta trähus. Det lilla gula huset på Dahmska gårdens tomt uppfördes ursprungligen i Gamla stan strax efter stadsbranden 1647 och flyttades till sin nuvarande plats under senare delen av 1600-talet av Anders Olofsson Bergh.

Gult stenhus med fönster bestående av många små fönsterrutor. Framför huset syns skulpturen Sjöjungfrun.

domprostgården

Även denna byggnad ligger vid Lilla torget och stod färdig 1667 men fick sitt nuvarande utseende efter stadsbranden 1679. Domprostgården har varit bostad till biskopar, domprostar och kyrkoherdar sedan 1791. Idag är det pastorsexpedition här. Huset har en medaljong med en av Sveriges största diktare Erik Johan Stagnelius avbildad. Han bodde i Domprostgården (dåvarande Biskopsgården) under ett år då hans far var biskop i Kalmar stift.

Äldre rött trähus med svarta knutar.

rackargården

Längst ut på Norra Långgatan ligger Rackargården. Här bodde stadens rackare, det vill säga bödelns assistent. Att assistera vid avrättningar var inget heltidsjobb och rackaren hade därför fler sysslor, som också de var mindre trevliga, till exempel att tömma latrin, forsla bort avfall, slakta hästar och begrava självmördare. Yrket försvann när dödsstraffet avskaffades och rutinerna för renhållning blev bättre.

Mer inspiration

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB