Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Broschyrer och kartor

Många föredrar att bläddra i en broschyr eller använda en karta när de upptäcker en destination. Här samlar vi några av de broschyrer och kartor som kan vara bra att känna till.

På Kalmar Turistcenter finns diverse broschyrer och kartor över både Kalmar och andra destinationer, främst från närområdet. Många av broschyrerna går att läsa digitalt men möter du någon som vill ha något att hålla i handen kan du hänvisa till turistcenter!

Kalmarmagasinet

En broschyr på svenska med Kalmartips för hela året. Broschyren ges ut i mitten av april.

Kalmar in brief - Eng/ty

En liknande broschyr som Kalmarmagasinet men anpassad för utländska besökare. Ges ut årligen i mitten av april.

Kalmar Stadskarta

En karta över de centrala stadsdelarna och utvalda intressepunkter. Förklaring av intressepunkterna finns på svenska och engelska.

Promenadslingor

Att promenera runt och lära sig mer om platserna man passerar är ett trevligt sätt att utforska en destination på! I Kalmar finns flera olika promenadslingor att välja bland. Parkpromenaden, skulpturpromenaden och Linnéslingan är några exempel!

Cykelkarta

Kalmar kommun har tagit fram en cykelkarta där cykelvägar samt Kalmarsundsledens cykelsträckning i Kalmar kommun finns utmarkerade. Det finns också kartor för cyklister som vill ha utflyktstips både norr ut och söder ut.

Under bar himmel

För tips på natursköna utflyktstips i Kalmar kommun finns broschyren Under bar himmel.

Upptäck Kalmar län

Broschyren Upptäck Kalmar Län är en utflyktsguide till 70 av alla länets naturreservat och kulturmiljöer på fastlandet och Öland. Kartor visar vägen till olika stigar, rastskydd och utsiktsplatser, och symboler ger översikt kring bland annat tillgänglighet.

Vill du ha broschyrer och kartor till din arbetsplats?

För Kalmarmagasinet, Kalmar in brief och Kalmar stadskarta, kontakta Kalmar Turistcenter. Tel: 010-357 05 00. E-post: info@kalmar.com.

För övriga tryckprodukter, kontakta ansvarig utgivare. Vill du ha information om andra destinationer? Kontakta destinationsbolaget eller turistbyrån på den destinationen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB